CAW Centraal-West-Vlaanderen

U bent hier

Samenwerking Sociaal Huis Diksmuide en CAW Centraal-West-Vlaanderen

27.12

Samenwerking Sociaal Huis Diksmuide en CAW Centraal-West-Vlaanderen

vanaf 1 januari 2017

Sociaal Huis Diksmuide en CAW Centraal-West-Vlaanderen werken vanaf 1 januari 2017 samen aan een breed onthaal voor iedereen met welzijnsvragen. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare personen zoals mensen in armoede, mensen met psychische problemen, slachtofferschap, mensen met financiële vragen enz... De complementariteit en de expertise rond specifieke thema's die beiden hebben, verhoogt alleen maar de kwaliteit van de zorg-en dienstverlening.

Op maandagvoormiddag is er een CAW-medewerker aanwezig in het Sociaal Huis die rond specifieke thema's zoals relatieproblemen, opvoedingsondersteuning, slachtofferschap e.a. een eerste gesprek heeft, en waar nodig dan verder toeleidt of verwijst naar een intern of extern begeleidingsaanbod. Iedereen kan gebruik maken van dit aanbod en kan zich rechtstreeks (zonder of met afspraak) aanmelden. Ook via mail (onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be/chat-met-een-hulpverlener. Elk aanbod van het CAW is gratis.

Dank zij deze samenwerking kunnen we een nog betere en meer diverse dienst-en hulpverlening aanbieden aan de Diksmuidse burger met welzijnsvragen.