CAW Centraal-West-Vlaanderen

U bent hier

Samenwerking

kind en vader hand in hand

In de uitbouw van de hulpverlening, kiest het CAW resoluut voor een intense samenwerking met andere organisaties die hulp bieden aan jongeren, volwassenen en gezinnen. Voor mensen wordt de stap naar andere instanties makkelijker wanneer ook het CAW hiermee een structurele samenwerking onderhoudt. 

Bij het ontwikkelen van projecten en acties is deze samenwerking nog meer dan in de dagelijkse hulp een belangrijke succesfactor. Werken aan verandering in de samenleving kan je nooit alleen. De meeste projecten zijn dan ook een gezamenlijk initiatief van het CAW met andere lokale en regionale partners. Zo wordt er samengewerkt met de huisvestingsmarkt, gezondheidsinstellingen, scholen, OCMW, stad of gemeente en andere welzijnspartners uit de zorg voor mensen met een handicap, de jeugdhulpverlening of de ouderenzorg.

CAW Centraal-West-Vlaanderen heeft heel wat projecten lopen in een samenwerkingsverband: