CAW Centraal-West-Vlaanderen

U bent hier

Problemen voorkomen

Het CAW wil niet alleen werken aan het oplossen van problemen bij hulpvragers. Het wil ook werken aan het voorkomen van problemen. Preventie op individueel niveau maakt deel uit van een goede begeleiding en behoort tot het takenpakket van al onze hulpverleners.

Zo heeft het CAW ook een specifieke opdracht in het kader van preventie van uithuiszetting, dit in samenwerking met de sociale huisvesting.

Daarnaast willen wij ook aan algemene preventie doen. Deze start bij de individuele hulpverleners die bevoorrechte getuigen zijn van wat misloopt in onze samenleving. Deze individuele verontwaardiging is de eerste aanzet tot begin van oplossing. Zo willen wij meewerken aan het voorkomen, wegwerken of neutraliseren van die factoren die systematisch hinderlijk zijn voor de gunstige ontplooiing van grotere groepen mensen, en dit liefst op een duurzame wijze. 

Dit doen wij onder andere via vorming en groepswerking, en projecten en acties.

Beleidssignalering

CAW Centraal-West-Vlaanderen  maakt ook werk van beleidssignalering.

Het CAW heeft daartoe specifieke afspraken. Signalen vanop werkvloer of van partners in de regio kunnen zich zo op een onderbouwde wijze tot acties ontwikkelen, dit op lokaal, regionaal of zelfs op Vlaams niveau. Het CAW doet dit in maximale samenwerking met relevante partners. Hiertoe is een sterke netwerking en een gedragen positie van het CAW in de regio belangrijk. Een goede samenwerking met de lokale besturen is hierin een sterke hefboom, en ook in deze samenwerking wil het CAW investeren. 

Wie signalen heeft, kan die ons melden via het signaleringsformulier.