CAW Centraal-West-Vlaanderen

U bent hier

Steun ons

Steun aan het CAW is een manier om mensen in moeilijke situaties concreet te helpen. Dankzij jouw hulp kunnen we nog meer inspelen op lokale noden. Met de subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we een basisaanbod uitbouwen. Maar met deze extra steun wordt het mogelijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om het huidige aanbod voor meer mensen bereikbaar te maken.

Hartelijk dank daarvoor!

Heb je vragen ?

Contacteer dan mevrouw Inge Ramboer, Krekelstraat 56, 8870 Izegem op het nummer 051/26 98 00.

Wil je het CAW financieel steunen?

Dan kan je dit doen op een eenvoudige manier

• Je doet een gift via overschrijving op het giftenrekeningnummer BE84 4675 3755 1859  (BIC-code: KREDBEBB).

• Vertegenwoordig je een bedrijf of wil je als organisatie het CAW steunen onder de vorm van sponsoring, neem dan contact op met mevrouw Inge Ramboer op het nummer 051/26 98 00.

Fiscaal voordeel

Wanneer je een bedrag schenkt van minstens 40 euro per jaar, dan heb je recht op een fiscaal attest. Het CAW stuurt je dit automatisch op met de post, telkens in de maand maart van het jaar volgend op je storting.

Je kan met je gift alleen een fiscaal voordeel hebben, als je dit stort aan een welbepaald regionaal CAW en dus niet aan ‘de groep van 11 CAW’s’ (of de federatie die de CAW’s ondersteunt). De overheid heeft immers vastgelegd dat alleen non-profit organisaties die directe hulp bieden aan mensen fiscale attesten kunnen geven. Elk regionaal CAW biedt hulpverlening aan mensen in een bepaald werkingsgebied, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen, en komt hiervoor dus in aanmerking.